Parla, llenguatge i comunicació

L’adquisició del llenguatge

Quan un infant neix pot semblar que aparentment, no té llenguatge. I com l’adquireix doncs? Els estudiosos fan un seguit d’observacions per arribar a determinades conclusions, considerant unes variables i descartant-ne d’altres. És per això que quan es fa una

/ No comments

L’adquisició del llenguatge

Quan un infant neix pot semblar que aparentment, no té llenguatge. I com l’adquireix doncs? Els estudiosos fan un seguit d’observacions per arribar a determinades conclusions, considerant unes variables i descartant-ne d’altres. És per això que quan es fa una

/ No comments

Què és la logopèdia?

El logopeda, és el professional amb capacitat per a comprendre i intervenir de manera terapèutica i pedagògica en les diverses alteracions de la comunicació humana. Atén les dificultats que afecten la veu, l’articulació, la paraula i el llenguatge oral i

/ No comments

Què és la logopèdia?

El logopeda, és el professional amb capacitat per a comprendre i intervenir de manera terapèutica i pedagògica en les diverses alteracions de la comunicació humana. Atén les dificultats que afecten la veu, l’articulació, la paraula i el llenguatge oral i

/ No comments