Escollir escola

Escollir escola: Fitxa d’observació

Som al febrer, temps de portes obertes a les escoles, de visites per conèixer les diverses ofertes educatives dels centres docents. Tot plegat per poder disposar d’informació a l’hora de decidir a quin centre educatiu volem que aculli els nostres

/ No comments

Escollir escola: Fitxa d’observació

Som al febrer, temps de portes obertes a les escoles, de visites per conèixer les diverses ofertes educatives dels centres docents. Tot plegat per poder disposar d’informació a l’hora de decidir a quin centre educatiu volem que aculli els nostres

/ No comments

Com escollir escola

En aquestes dates recuperem dos articles escrits per l’Anna Nolla en cursos anteriors.

/ No comments

Com escollir escola

En aquestes dates recuperem dos articles escrits per l’Anna Nolla en cursos anteriors.

/ No comments

Escola fora de l’escola

Quan preguntem a les persones del nostre entorn quin record tenen de la seva escola la resposta estarà relacionada amb un munt d’experiències i records dins un edifici ple d’aules (amb mes o menys alumnes, en funció de la generació de qui respon)

/ No comments

Escola fora de l’escola

Quan preguntem a les persones del nostre entorn quin record tenen de la seva escola la resposta estarà relacionada amb un munt d’experiències i records dins un edifici ple d’aules (amb mes o menys alumnes, en funció de la generació de qui respon)

/ No comments