Vull treballar com a mestre a l’escola pública

Ja vam veure a l’article anterior quines eren algunes de les sortides laborals que tenen els i les mestres. En aquest, però, ens centrarem a explicar quines possibilitats i quins són els camins a seguir per treballar en un centre sostingut amb fons públics.

Per treballar en una escola pública hi ha dues possibilitats; la primera tenir plaça de funcionari i la segona formar part de la Borsa de treball de personal docent. Per ser funcionari cal haver superat un concurs d’oposicions públiques com les que es van durant el període febrer-juliol de 2011. Com que ja fa 5 anys que no se n’han convocat cap el més comú, a dia d’avui, és que les persones que volen treballar en una escola pública s’inscriguin a la “llista d’interins” que és la borsa de personal que (a grans trets) proporciona professionals per a les places vacants que hi ha als centres i substituts durant el curs.

Per formar part d’aquesta el primer que cal fer estar atent als diferents períodes d’inscripció. Aquests acostumen a ser cap a final de curs, normalment al juny, tot i que en funció de la demanda de personal a les escoles i els professionals que hi hagi disponibles a la borsa de treball també poden fer-se a mig curs (sovint al gener-febrer).

Si mirem els 8 requisits que marca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya veurem que cal:

  1. Tenir nacionalitat de la Unió Europea,
  2. Estar en edat de treballar (18-65 anys),
  3. Presentar un certificat mèdic que acrediti que estem capacitats per exercir la feina,
  4. Presentar una declaració jurada que certifiqui que no es té obert cap expedient disciplinari a l’administració pública,
  5. Presentar el certificat negatiu del Registre Central d’Antecedents Penals de delictes contra delictes sexuals,
  6. Disposar del nivell C de català (o títol equivalent),
  7. Disposar de la titulació adequada (es pot consultar en aquest enllaç)

En definitiva doncs veiem que no és un procés complicat i que una persona amb la titulació adequada no ha de tenir problemes per incorporar-se a la Borsa, obtenir un número d’ordre, estar disponible per ser contactat quan faci falta i començar a treballar.

Deixa un comentari