Jornada ATELCA

El proper dissabte 22 d’octubre se celebren les III  jornades ATELCA, amb l’objectiu de parlar del diagnòstic i la intervenció a l’escola amb l’alumne amb TEL, trastorn específic del llenguatge.

El trastorn específic de llenguatges el desenvolupament inadequat (desviat) de les habilitats específiques del llenguatge (aparició i estructuració), amb absència d’una etiologia que suggereixi alteració física, neurològica, retard mental global o privació ambiental severa. El trastorn específic de llenguatge es prolonga durant la infància i l’adolescència i en alguns casos pot deixar seqüeles en l’edat adulta.

En aquest trastorn, l’adquisició del llenguatge és un procés lent i laboriós; s’ha d’anar construint tota l’estructura del llenguatge d’una forma més artificial i això fa que el  llenguatge sigui menys flexible, poc fluid i  pobre. En conseqüència, es detecten dificultats per accedir als continguts escolars només per via de llenguatge.

Aquestes són algunes pautes generals per tal de facilitar que l’alumne amb TEL pugui entendre i expressar-se millor a l’aula.

En les explicacions orals

 • Oferir recursos visuals per complementar les explicacions orals.
 • Alentir la velocitat de les explicacions. Vocalitzar bé i ajudar-se del gest si cal.
 • Donar explicacions durant un curt període de temps.
 • Fer servir frases simples
 • Evitar les parts difícils del llenguatge, com ara jocs de paraules o metàfores perquè aquesta manera de parlar fa que el llenguatge encara sigui més confús.

Comprensió oral

 • Garantir que ha processat tota la informació per l’aprenentatge: converses informals.
 • Tenir la certesa que ha comprès què ha de fer (activitats i exàmens).
 • Introduir vocabulari nou amb tota la informació necessària perquè pugui ser processat correctament.
 • Contemplar tots els significats possibles de les paraules que fem servir i quin és el més correcte per a la situació.
 • Considerar l’ajuda de companys.

Comprensió escrita

 • Treballar fragments, identificar paraules difícils…
 • Considerar la necessitat de fer una adaptació del text.
 • Reduir la informació implícita i ambigua.
 • Presentar la informació organitzada, amb una estructura sempre igual.
 • Oferir un guió de cada tema com a suport visual per potenciar la memòria.
 • Utilitzar mapes conceptuals per compensar dificultats lectoescriptores.

Podeu consultar l’ordre del dia de la jornada a

http://www.atelca.es/files/Cartel%20Jornades.pdf

Deixa un comentari