Mestres d’audició i llenguatge

La tasca dels mestres d’audició i llenguatge, que treballen principalment als centres d’agrupament amb alumnat amb dèficit auditiu, es concreta en:

 • Atendre les demandes d’audició i llenguatge de l’escola prioritzant els alumnes amb deficiència auditiva i els alumnes amb problemàtiques greus del llenguatge i comunicació.
 • Sensibilitzar, impulsar i assessorar a l’equip sobre el treball de llenguatge a nivell oral.
 • Coordinar-se amb l’especialista del CREDA pel seguiment i assessorament dels casos.
 • Fer la funció de prevenció detectant les dificultats de parla, comunicació i llenguatge d’alguns alumnes.
 • Assessorar i coordinar-se amb els tutors i docents que intervenen amb els alumnes amb dificultats de comunicació, llenguatge, parla i audició.
 • Assessorar i orientar als pares dels alumnes amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla, juntament amb el tutor.

El suport de la Mall pot ser:

 • Dins de l’aula ordinària amb col·laboració amb els mestres tutors.
 • En un grup reduït d’alumnes.
 • Atenció individual.

A més la Mall també ha de col·laborar en:

 • L’elaboració, seguiment i avaluació dels plans individualitzats dels alumnes amb dèficit auditiu i/o trastorns de llenguatge, parla, comunicació.
 • L’adaptació de materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquests alumnes i la seva participació en les activitats del grup-classe.

Els alumnes amb sordesa que estan en un centre d’agrupament reben el suport de la MALL i de la logopeda del CREDA. De vegades no és fàcil determinar amb precisió la diferència de tasques entre la mestra d’audició i llenguatge del centre i la logopeda del CREDA pel que fa a l’alumnat amb sordesa. Aquest repartiment de feines només es pot aconseguir si hi ha un temps i un espai per a la coordinació. I si això es fa de forma sistemàtica, segur que mica en mica es poden anar acotant les intervencions de cada professional i això té un únic objectiu: donar la millor resposta educativa a alumne.

Segons M. Vázquez (2009) el MALL ha de ser un professional:

 • Diversificat. Que pugui funcionar com una figura polivalent disposat a treballar des d’un enfocament de col·laboració que va més enllà de l’atenció directa del alumne i arriba a la intervenció amb els famílies, el grup i el centre educatiu.
 • Innovador. Obert a formar-se contínuament tan en noves tecnologies com en les noves investigacions sobre aprenentatge.
 • Compromès. Assumint que el treball que desenvolupa és amb persones i això requereix afrontar la feina diària com un gran repte on no hi cap la rutina ni els automatismes i on ha de tenir prioritat el respecte i l’entusiasme.
 • Col·laborador. És l’essència i el principal valor de la seva intervenció. Per aconseguir que el desenvolupament de llenguatge dels infants es posi en pràctica en tots els contextos ha de col·laborar amb famílies, amb els altres companys de l’escola, amb altres MALL i també amb els serveis educatius. Obert a compartir experiències, intercanviar recursos i avançar conjuntament.
 • Possibilitador. Aquella figura que pot liderar i dinamitzar processos de transformació des del modelatge directe i l’acció conjunta dins de les aules i que pot acostar recursos específics i coneixements als mestres tutors que beneficiaran no tan sols als alumnes amb NEE sinó a tot el conjunt de l’alumnat.
 • Actualitzat i format. Sovint es troba amb una casuística tan diversa que ha de disposar d’un ampli ventall de recursos i habilitats que van des del coneixement de les característiques de cada alumne, a dominar les TIC, a conèixer els sistemes augmentatius de comunicació i a estar al dia en quan al coneixement de les millors pràctiques docents.
 • Dinàmic. Coneixedor no només de les formes d’intervenció sinó també capaç d’identificar necessitats en els adults i amb habilitats i empatia per treballar amb els seus companys, salvant diferències i dificultats.

Aquesta concreció del perfil de la MALL és del tot vàlida pel perfil de la logopeda també!!! Així és que si tenim clar que l’objectiu principal és donar la millor resposta educativa a l’alumnat amb dèficit auditiu i/o amb trastorns del llenguatge, la parla o la comunicació, segur que trobarem la manera de coordinar la tasca d’aquests dos professionals, juntament amb l’equip docent del centre i el psicopedagog de l’EAP  per atendre als alumnes i les seves famílies.

Un comentari

 1. Doncs aquesta diferenciació en l’actualitat no passa ja que als CREDA també treballen els mestres d’audició i llenguatge, realitzant tasques específiques de logopèdia i dient que són logopedes quan no ho són. És una aberració cap a la professió de la Logopèdia.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.