De l’equip docent a l’equip educatiu

NOUS PROFESSIONALS ALS CENTRES EDUCATIUS

El Consorci de Barcelona ha fet una dotació pressupostària extraordinària per tal de revertir les desigualtats entre els barris de la ciutat. El període d’implementació és del 2016-2020 i es  desenvolupen als 10 barris de la ciutat més desafavorits: Besòs- Maresme, La Verneda-La Pau, Baró de Viver-Bon Pastor, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Roquetes, Zona Nord, Sant Genís dels Agudells i Teixonera, La Marina del Port i La Marina del Prat Vermell i Raval sud i Gòtic sud.

Plans de barri estan pensats com a oportunitat d’avançar cap un nou model d’escoles passant d’un equip docent a un equip educatiu, oferint una dotació extraordinària de professionals de l’àmbit psicosocial. L’objectiu bàsic de la incorporació d’aquests professionals és assegurar l’atenció global dels infants i les seves famílies en els centres escolars públics dels barris amb Pla de barris, facilitant el treball conjunt i la mirada comuna entre professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut .

Una d’aquestes noves figures és la MALL del PLA DE BARRI. La seva tasca consisteix en oferir una estimulació global del llenguatge, amb objectiu preventiu, amb tot l’alumnat d’EI. Cada Centre Educatiu ha de  fer competents els seus alumnes en llengua oral. Però també ha de poder fer que l’alumnat amb petits retards pugui, amb ajuts, millorar el seu aprenentatge així com prevenir l’aparició de possibles retards.

Per això, la possibilitat de poder tenir una figura  de MALL en algunes escoles de Barcelona és  una bona eina per al treball de llenguatge. Una proposta com aquesta permet:

  • Realitzar un treball transversal al Centre. El treball del MALL, en coordinació amb els tutors d’EI, donarà un impuls important en l’àmbit de comunicació. L’objectiu final és construir una línia de treball transversal per l’EI que sigui transferible a tot el centre, amb el suport de l’EAP.
  • Oferir aquest recurs a tots els alumnes d’EI, no per uns de concrets. Atenció en petits grups heterogenis dels alumnes d’educació infantil, preferentment de P3 i P4, fent un treball preventiu i d’estimulació global del llenguatge i/o la parla, facilitant l’aprenentatge col·laboratiu i ajudant a resoldre o compensar les mancances comunicatives que els alumnes tenen en l’entorn familiar.

Deixa un comentari